A HMIK elnöksége

Nyomtatás
Létrehozva 2012. november 09. (péntek)

 

ljubic molnar monika

ELNÖK

Molnár Ljubić Mónika

1984. szeptember 4-én születtem Eszéken, jelenleg Kopácson élek. A Pécsi Tudományegyetemen szereztem diplomát magyar nyelv és irodalom, valamint kommunikáció szakon. 2013-tól az ELTE Nyeltudományi Doktori Iskolájában vagyok doktorandusz hallgató az Interkulturális nyelvészet programon, kutatási területem a horvátországi magyar fiatalok nyelvhasználata. 2006-tól 2012-ig az Új Magyar Képes Újságnál szereztem újságírói tapasztalatot, majd 2012-től az eszéki J.J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom szakán dolgozom egyetemi tanársegédként. 2011. decemberében alapító tagként vettem részt a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségének létrehozásában, amelynek kezdetben az alelnöki, majd ezt követően napjainkig az elnöki feladatait látom el. Emellett szintén alapító tagja vagyok a 2014-ben megalakult Glotta Nyelvi Intézetnek, ahol az alelnöki poszttal bíztak meg. Emellett elnökségi tagja vagyok a kopácsi Arany János Kultúregyesületnek, valamint a Horvátországi Magyar Pedagógus Fórumnak. A kötelezettségeim mellett nyelvészeti kutatásokban veszek részt, fordítással foglalkozom és aktív szerepet vállalok a közösségi (főként a fiatalok aktivizálására, a magyar kultúra- és hagyományok megőrzésére, az anyanyelvünk ápolására, valamint az anyanyelvi oktatás népszerűsítésére vonatkozó) feladatokban. Magyarul, horvátul és angolul beszélek.

 

ALELNÖK

Sipos Krisztina

1986. október 10-én születtem Zomborban, jelenleg Kiskőszegen lakom. A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karának jogász szakán tanultam. Időközben a Comenius Szakközép és Szakiskolában OKJ-s képzést végeztem idegenvezető szakirányon. Egy év pályázatírói munkatapasztalattal is rendelkezem, amelyet jelenleg is aktívan gyakorlok a HMIK pályázati referenseként. 8 éve rendszeresen végzek közösségi feladatokat, a Darázsi járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának voltam titkára 2007 és 2012 között, 2009 óta a HMDK kiskőszegi alapszervezetében végzek titkári feladatokat, valamint 2013-tól a Darázsi járási Tanács tagja vagyok. Alapító tagja vagyok a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségének, egy ideje alelnöki teendőket végzek, igyekszem megfelelően képviselni az ifjúság érdekeit. A 2014-ben megalakult Glotta Nyelvi intézet alapító tagja és egyben titkára is vagyok, amelyen keresztül a horvátországi magyarok nyelvi jogaival foglalkozom. Fontos feladatnak tekintem, hogy munkámmal hozzájáruljak hagyományaink, szokásaink, nyelvünk és nemzeti identitásunk megőrzéséhez.

 


vass larisszaTITKÁR

Vass Larissza

 

 

 

 

 

 

szabo andrea

Szabó Andrea

 A XX. század utolsó évtizedének elején születtem Eszéken. Az eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Közgazdasági Kar Marketing mesterképző szakán szereztem diplomát, emellett még grafikus és ECDL-diplomával is rendelkezek. Tanulmányaim során aktívan részt vettem az egyetemi (moderátor, demonstrátor, Dékáni kitüntetés, Google AdWords továbbképzés stb.) és a közösségi életben is. Jelenleg közgazdasági tantárgyakat tanítok és a családi cégünkben kamatoztatom a tudásomat. Elég sokszínű személyiség vagyok, így az érdeklődési köröm is elég tág: néptáncolok, színjátszok, kreatívkodok (fotózok, hímzek, varrok) és a HMIK megalakulása óta az elnökség oszlopos tagja vagyok.

 

 

 

hordosi daniel

Hordósi Dániel

1992. szeptember 8-án születtem Mohácson, mivel ebben az évben már javában dúlt a délszláv háború. Születésemet követően a vajdasági Bezdánban telepedtünk le és itt éltünk az 1998-as békés reintegrációig. 1998-ban költöztünk Csúzára, és ehhez az évhez kötődik az egyik legkedvesebb emlékem is, amikor gyermekként személyesen találkoztam az akkori köztársasági elnökkel, Franjo Tuđmannal, aki kezet fogott velem eszéki látogatása alkalmával.
Az általános iskolát a csúzai magyar tannyelvű iskolában kezdtem, majd a szomszédos Vörösmarton folytattam. Az általános iskola elvégzése után az eszéki Magyar Oktatási és Művelődési Központ gimnáziumában folytattam tanulmányaimat, ahol 2011-ben tettem érettségit. Ezután a Balassi Intézet előkészítő képzésén tanultam történelmet és angol nyelvet, majd felvételt nyertem a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakára, ahol idén szerzem meg az alapszakos diplomát. A szakmai gyakorlatomat a magyar parlamentben töltöttem, amire nagyon büszke vagyok, hiszen érdekel a politika és a diplomácia világa. Életcélom, hogy egy napon az Európai Bizottság elnöke lehessek. A mottóm az, hogy „merjünk nagyot álmodni”.

 

Kolic Marko

Kolić Marko

Eszéken születtem, de még gyerekkoromban Tényára költöztünk, ahol most is élek. Kétnyelvű családban nőttem fel, így a magyar és a horvát nyelvet is anyanyelvként sajátítottam el. Az általános és a középiskolát is az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban végeztem. Jelenleg az eszéki Bölcsészettudományi karon tanulok angol-magyar szakon. Alapító tagja vagyok a Hallgatói Testületnek, amelynek célja az eszéki magyar szakos hallgatók bekapcsolása a magyar közösségi életbe, a tanszék népszerűsítése és programok szervezése. Szabadidőmben fordítással, tolmácsolással és számítógépes dizájnnal foglalkozok.

 

 

Molnár VeronikaMolnár Veronika

1990. november 14-én születtem Eszéken. Általános iskolába Laskóra jártam, 2005-ben pedig az eszéki Magyar Oktatási és Művelődés Központ idegenforgalmi és szállodaipari szakközépiskolájába íratkoztam, ahol 2009-ben érettségiztem. Két évet dolgoztam a vendéglátóiparban, majd 2011-ben elvégeztem egy virágkötői tanfolyamot Eszéken. 2012-ben megszületett a kislányom. Egy nagy álmom vált valóra, amikor 2014-ben megnyitottam a saját vállalkozásomat, a Kála virágüzletet. Évekig tagja voltam a HMDK Csúzai Csárdás Ifjúsági Tánccsoportjának és ma is igyekszem minél több, közösségünket szolgáló programban részt venni.

 

Lakatos ZoliLakatos Zoltán

1993-ban születtem Mohácson. Később Laskóra költöztünk, ahol elkezdtem a magyar tannyelvű, laskói Petőfi Sándor Általános Iskolát. A középiskolát Eszéken, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban végeztem idegenforgalmi és szállodai technikus szakon. Az érettségit követően egy évre Budapestre, a Balassi Intézetbe kerültem előkészítő képzésre, majd felvételt nyertem a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció és médiatudomány szakára. Jelenleg másodéves hallgató vagyok, emellett pedig a HMIK elnökségi tagjaként tevékenykedek.

 

 

ceciliaPéter Cecília

20 éves vagyok és Várdarócon lakom. A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ diákja voltam négy éven keresztül, ahol szállodaipari és idenforgalmi technikusként végeztem. Jelenleg egyetemista vagyok az eszéki Tanítóképző Karon, a célom az, hogy a diploma megszerzését követően tanítónőként dolgozhassak. Szabadidőmben néptáncolok és a HMIK elnökségén kívül tagja vagyok a Bellyei járás Ifjúsági Tanácsának is.

 

 

 

Sunday the 7th. Custom text here | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins